Witamy serdecznie na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty.

Witamy serdecznie na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Przedstawiamy krtk? histori? naszego Stowarzyszenia, ktre na pocz?tku nosi?o nazw? Stowarzyszenia na Rzecz Powo?ania i Rozwoju Muzeum Nowej Huty i HTS.

Idea Muzeum Nowej Huty i HTS wyp?yn??a z potrzeby zachowania niedocenianego dziedzictwa kulturowego Nowej Huty, a tak?e jako jeden z elementw programu rozwoju tej cz??ci Krakowa. W 1996 roku wczesny Dyrektor HTS - Jerzy Knapik powo?a? Zesp? do opracowania koncepcji Muzeum, a w 1997 roku, w wyniku prac tego Zespo?u i dalszych, powsta?o Stowarzyszenie, ktre za cel postawi?o sobie powo?anie i rozwj Muzeum.

W roku 2002 Stowarzyszenie zgodnie z Uchwa?? Walnego Zebrania Cz?onkw zmieni?o swoj? nazw? na Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty. Rozszerzyli?my skal? dzia?a?, ktra nie sprowadza si? tylko do powo?ania i rozwoju samej instytucji Muzeum, ale obejmuje tak?e inne dzia?ania na rzecz rozwoju Nowej Huty, obecnie szczeglnie w zakresie zrwnowa?onej turystyki i spraw spo?ecznych. Stowarzyszenie prowadzi Sekretariat jednej z najstarszych Grup Partnerskich w Polsce Forum dla Nowej Huty (www.grupypartnerskie.pl) oraz trzy ?wietlice pobytu dziennego dla dzieci i m?odzie?y.

Serdecznie zapraszamy do lektury naszej strony internetowej i do wsp?pracy ze Stowarzyszeniem.

Krzysztof Kwatera,

Prezes Zarz?du Stowarzyszenia

Aktualno?ci:

 

www.krakow.pl , www.ngo.krakow.pl

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} www.krakow.pl , www.ngo.krakow.pl

 

21 wrzesnia 2016

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Pracownik Stowarzyszenia uczestniczy? w spotkaniu organizowanym przez Przewodnicz?cego Rady Miasta Krakowa, Centrum Obywatelskie, Fundacj? Biuro Inicjatyw Spo?ecznych i Fundacj? Sta?czyka w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa po?wi?cona przysz?o?ci krakowskich dzielnic samorz?dowych pn. Dzielnice kompetencje, finansowanie, wsp?praca. Podczas konferencji przedstawione zosta?y wyniki sonda?u ankiety kierowanej do radnych dzielnic, a nast?pnie odby?a si? dyskusja w oparciu o wnioski z ankiet.

 

kolonia w Jordanowie

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty ju? po raz kolejny zorganizowa?o wyjazd wakacyjny dla dzieci z placwek wsparcia dziennego. Dzieci sp?dzi?y ten czas w malowniczej miejscowo?ci Jordanowie , znajduj?cej si? 12km od Rabki.

Liczn? grup? kolonistw stanowi?y dzieci, dla ktrych tegoroczna kolonia by?a pierwsz? w ich ?yciu, st?d od pocz?tku zarwno dzieciom, jak i wychowawcom na czele z kierownikiem towarzyszy?y ogromne emocje. Zadaniem kadry by?o zapewni?, takie warunki, by dzieci, jak najmniej dotkliwie odczu?y roz??k? i by wszyscy uczestnicy zapami?tali pobyt w Jordanowie na bardzo d?ugi czas.

W kolonii uczestniczy?o ??cznie 30 dzieci (tyle samo ch?opcw i dziewczynek). Gdy uczestnicy zostali zakwaterowani w domkach przyszed? czas na przedstawienie regulaminw i wzajemne zapoznanie si? ze sob? uczestnikw. Niektrzy znali si? ju? z poprzednich kolonii, jednak mi?dzy ca?? grup? szybko zawi?za?y si? pozytywne relacje.

Ka?dy dzie? zaczynali?my od porannej gimnastyki. Kiedy tylko dopisywa?a pogoda nasze zaj?cia odbywa?y si? na ?wie?ym powietrzu. W tym roku nasze kolonie nawi?zywa?y do tematu Zdrowego stylu ?ycia, na ktry sk?ada si? przede wszystkim sport oraz odpowiednia dieta. W trakcie pobytu w Jordanowie organizowali?my mnstwo zabaw i gier, zarwno indywidualnych, jak i zespo?owych. Nie brakowa?o quizw i konkursw dotycz?cych zasad obowi?zuj?cych w sporcie. M?odzi koloni?ci mogli pozna? nowe konkurencje oraz zmierzy? si? ze sob? po??czeni w dru?yny, co jeszcze bardziej zacie?ni?o wi?zy mi?dzy nimi. Gdy umo?liwia?a nam to pogoda korzystali?my z k?pieli w basenie znajduj?cym si? na terenie O?rodka. Cz?sto wybierali?my si? na piesze w?drwki, by jeszcze lepiej pozna? urokliw? miejscowo??, w ktrej tymczasowo zamieszkali?my.

Drugim ogniwem naszej kolonii by?o wszystko to, co zwi?zane z jedzeniem. Zacz?li?my oczywi?cie od przygotowania kuchennych strojw. Uczestnicy poznali zasady zdrowego od?ywiania. Sami odszukiwali zio?a, ktre s? dost?pne na wyci?gni?cie r?ki, a maj? bardzo cenne w?a?ciwo?ci zdrowotne. Wszyscy mieli okazje, by sprawdzi?, jak funkcjonuje ich w?ch oraz zmys? smaku, odgaduj?c tajemnicze sk?adniki przygotowane przez wychowawcw. Ale jedzenie, to tak?e sztuka zachowania si? w restauracji, czy przy stole. W zwi?zku z tym dzieci zaznajomione zosta?y z zasadami, a nast?pnie mog?y sprawdzi? zdobyt? wiedz? w praktyce. Poznali?my specyfik? pracy kucharza oraz kelnera. Dzi?ki uprzejmo?ci Pa? pracuj?cych w restauracji mogli?my zobaczy?, jak wygl?da od ?rodka profesjonalna kuchnia oraz jak wykorzysta? sprz?ty usprawniaj?ce przygotowywanie da?. Koloni?ci wzi?li udzia? w biegu kelnerskim z przeszkodami, ?wicz?c w ten sposb zwinno?? i umiej?tno?? koncentracji. Ale kuchnia, to przede wszystkim gotowanie! W zwi?zku z tym uczestnicy mieli mo?liwo?? przygotowania w ramach konkursu sa?atek owocowych, ktrych kosztowa?o i ktre ocenia?o profesjonalne jury. Innym razem z kolei przygotowywali?my pizz? wg w?asnych upodoba?, wi?c po raz kolejny ujawni?y si? talenty kulinarne.

Oczywi?cie oprcz tego nie brakowa?o tak?e typowo kolonijnych atrakcji, takich, jak chocia?by chrzest kolonijny, talent-show, wsplne ogl?danie bajek, ognisko czy dyskoteki. Wybrali?my si? rwnie? na wycieczk?, podczas ktrej wspinali?my si? po wagonach i lokomotywach, zgromadzonych w Muzeum Kolejnictwa w Chabwce oraz zwiedzali?my Rabk?, gdzie mieli?my okazj? zaczerpn?? zdrowego powietrza prosto z t??ni solankowej oraz skosztowa? pysznych oscypkw. Ka?dy z uczestnikw na zako?czenie kolonii zosta? obdarowany pami?tkowym dyplomem oraz drobnym upominkiem, ktry ma przypomina? o niezwyk?ych, wsplnie sp?dzonych chwilach.

Stowarzyszenie serdecznie dzi?kuje sponsorom za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dla naszych podopiecznych.

 

28 pa?dziernika 2016r

Stowarzyszenie wsplnie z kierownikami oraz wolontariuszami zorganizowa?o w Placwce os. Wysokie 6 doroczna imprez? Halloweenow? . Jest to jedna z imprez na sta?e wpisanych w kalendarz imprez organizowanych przez placwki Stowarzyszenia. Dzieci przebrane w ciekawe kreacje bra?y udzia? w ta?cach, zabawach i konkursach prowadzonych przez wychowawcw.

 

16 wrzesnia 2016

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

W ramach obchodw Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty przygotowa?o ju? cyklicznie rajd rowerowy wok? ??k Nowohuckich dla m?odzie?y z nowohuckich szk? . Przedszkolaki z Przedszkola nr 152 przygotowa?y przepi?kny ekologiczny program artystyczny na temat dbania o czyste powietrze. ??cznie w tegorocznej imprezie wzi??o udzia? oko?o160 osb. Spotkanie odby?o si? przed Nowohuckim Centrum Kultury. Spotkanie otworzy?a Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty Pani Bo?ena Kutrzeba Nikiel. Na uroczystym otwarciu rajdu obecni byli rwnie? Przedstawiciel Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa Pani Jolanta Zaj?c oraz Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury Pan Zbigniew Grzyb. W rajdzie uczestniczy?a m?odzie? z nowohuckich szk? tj. Zesp? Szk? Mechanicznych os. Szkolne, Zesp? Szk? Poligraficzno- Medialnych os. Tysi?clecia, Zesp? Szk? Gastronomicznych os. Z?ota Jesie?, Zesp? Szk? Budowlanych Chemobudowa Krakw S.A. os. Urocze, III L.O. os. Wysokie, Gimnazjum 49 os. S?oneczne, SP os. Kalinowe. W rajdzie wzi??a rwnie? liczna grupa rowerzystw z Urz?du Miasta Krakowa - Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska.

 

3 czerwca 2016

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Gwiazdeczkowy Dzie? Dziecka

03.06.2016

W pi?tek 3-go czerwca w ?wietlicy na osiedlu Alberty?skim odby? si? festyn sportowo zabawowy, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. W atrakcjach przygotowanych dla uczestnikw wzi??o udzia? oko?o 60 wychowankw z wszystkich naszych placwek, ktrzy zostali podzieleni na zespo?y zgodnie z przynale?no?ci? ?wietlicow?.

Ka?dy zesp? musia? wykona? szereg zada? zr?czno?ciowych, wykaza? si? sprawno?ci?, szybko?ci?, celno?ci?, dok?adno?ci? ruchw i wol? zwyci?stwa. Szczeglnie ciekawym i anga?uj?cym zadaniem by?o pokonanie toru przeszkd, zbudowanego w sali gimnastycznej z wykorzystaniem pi?ek, ?aweczek, szarf, drabinek itp. Dzieciaki w tym przypadku ?ciga?y si? z czasem, a najlepsze wyniki by?y nagradzane.

Kolejn? sprawno?ci? do zaliczenia by? rzut do celu, gdzie wa?ny by? nie tylko wynik indywidualny, lecz tak?e dru?ynowy. Zadanie to wymaga?o koncentracji oraz dobrania odpowiedniej taktyki rzutw, jako ?e dost?pne cele mia?y r?n? punktacj? i nie zawsze op?aca?o si? celowa? tylko w jedno miejsce. Tak?e i w tym przypadku najlepsi strzelcy oraz najlepsza dru?yna zosta?y nagrodzone.

W dalszej kolejno?ci uczestnicy rywalizowali w podbijaniu pi?eczki pingpongowej oraz w marszu na szczud?ach co wymaga?o nie tylko sprawno?ci fizycznej i pewnej r?ki, ale te? koncentracji i odpowiedniego wyczucia. Najlepsze wyniki oczywi?cie nie pozosta?y bez nagrody.

Aby nie przesadzi? z rywalizacj? kolejna stacja Chusta Klanzy nios?a w sobie tylko i wy??cznie dobr? zabaw? we wsplnym gronie.

Po podliczeniu wynikw konkurencji i zako?czeniu zabaw przyszed? czas na podsumowanie i najprzyjemniejsz? cz??? popo?udnia rozdanie nagrd. Ka?dy ma?y zawodnik zosta? nagrodzony za udzia?, a zwyci?zcy poszczeglnych konkurencji zostali specjalnie wyr?nieni i mieli prawo do wyboru dodatkowej nagrody. Zanim rozeszli?my si? do swych placwek grupa naszych Gwiazdeczek zaprezentowa?a wszystkim owoce intensywnych treningw taneczno gimnastycznych wykonuj?c skomplikowany i ciekawy uk?ad ta?ca sportowego. Dla dzieci zosta? przygotowany smaczny pocz?stunek oraz s?odycze z Firmy Wawel.

Gwiazdeczkowy Dzie? Dziecka by? okazj? do sprawdzenia swoich mo?liwo?ci oraz przede wszystkim do dobrej zabawy!